FORSIDE   |   SITEMAP   |   INFORMATION   |   PRESSEN SKREV BLIV FORFATTER   |   LOGINForsiden

Test din viden

Gør-det-selv artikler

Spørgehjørnet

Kunos værksted

 


Reparation og vedligehold udskriv     tip en ven     fundet en fejl?


Ifö cera toilet der løber kan let repareres!
1. Når toilettet løber
Der er ofte tale om et helt enormt vandspild når toilettet løber. Det drejer sig typisk om 60-80 ltr. vand i døgnet, men spildet kan sagtens være højere afhængig af utæthedens størrelse.
2. Årsagen
Den mest almindelige årsag til at toilettet begynder at løbe, er at kalk og små partikler i vandet, sætter sig fast hvor bundventilpakningen skal sørge for at holde vandtrykket tilbage fra en fyldt cisterne.

Pakningens tæthed svækkes naturligvis når de helt glatte overflade langsomt bliver mere og mere ru. En anden grund kan være utætheder ved indløbspakningen. Cisternen bliver derved overfyldt, og et overløb sørger så for at vandet blot risler ud i toiletskålen.

I begge tilfælde betyder det at du skal en tur i cisternen.
3. Før du starter
Inden du går i gang, skal du anskaffe en pakning til den type af cisternebundventil, der er anbragt i toilettet. Det er nødvendigt at kende toilettets fabrikat og type.

Her viser vi hvorledes pakningen udskiftes på et ifö cera 3860.
4. Stop vandet
Luk først for vandet på den afspærringsventil, der er monteret i forbindelse med toilettet. Hvis du ikke lukker for vandet, vil vandet blive ved med at løbe til cisternen under hele reparationen.

5. Af med knappen
Pres ned i den ene side af trykknappen, og løft op i den anden til du hører et lille klik. Der skal bruges lidt kræfter på det. Skift evt. side et par gange til knappen løsner sig.
6. Fjern plast møtrikken
Brug en 12 mm fastnøgle til at løsne lågemøtrikken der er udført i hvid plast. Når denne er skruet af kan du forsigtigt fjerne plastkransen der fastholder cisternelåget.
7. Demonter arm til svømmer
Nu skal du afmontere armen der går ned til svømmeren ved at presse ned af på de 2 hvide plastplader. Svømmeren synker med vandstanden, og lukker dermed mere vand ind i cisternen.
8. Pakning 1
Du skal først kontrollere pakninger ved indløbsventilen, der sørger for at holde tæt omkring selve vandtilgangen. Er pakninger mør eller beskadiget, skal den udskiftes med en ny.
9. Pakning 2
Herefter skal du udtage og undersøge den lille bevægelige del der styres af svømmeren, og kaldes ”tolden”. Er pakningen eller O-ringen beskadiget skal hele ”tolden” udskiftes.
10. Resten op
Stik hånden ned i cisternen, og løft op i den lille gule plast ring under det grønne net. Når du har fået ringen et par cm. op kan du trække hele mekanikken ud af cisternen.
11. Pakning 3
Kontroller cisternens udløbspakning, den må hverken være mør, beskidt eller beskadiget. Rengør alle dele med en børste lidt opvaskemiddel og vand, inden cisternens indmad monteres.
12. Genmonter indmaden
Nu kan du åbne for vandet. Når cisternen er fuld skal du kontrollere om wc'et er holdt op med at løbe, inden låget monteres igen. Spænd plastmøtrikken forsigtigt til, og tryk knappen på.
13. Færdigt arbejde
Arbejdet er hurtigt klaret - du skåner miljøet og spare mange penge ved det reducerede vandspild.

God fornøjelse!
Find også håndværkere på handyman.dk !
Du kan naturligvis også finde en handyman her på handyman.dk.

Alle håndværkere bliver kvalitetsbedømt af tidligere brugere så du kan få et godt billede af hvem du er ved at lukke indenfor.

Find håndværkere på www.handyman.dk

Med ovenstående link kan du finde håndværkere indenfor nedenstående fagrupper.

Snedkere, elektrikere, murere, vvs, blikkenslagere, malere, glarmestere, gartnere, anlægsgartnere, smede, autoriserede kloakinstallatører, autoriserede el installatører, tømrere, snedkere, multihåndværkere, handymænd, arbejdsmænd, rengøringsfolk og multihåndværkere.
Copyright ® handyman.dk